phukienruou.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Sơ đồ site | English 
Phukienruou.vnTủ ướp rượuPhụ kiệnBản đồ rượuGóc chuyên giaTin tứcRượu cườiLiên hệ
Spectator Vintage Chart
Biểu đồ chất lượng vang năm 2010 của Wine Spectator
(02:10' PM - Thứ năm, 10/02/2011)
Vintage Charts là bảng tổng kết chất lượng và đặc tính của các loại rượu vang từ một vùng trồng nho xác định trong một vụ nho xác định. Nó có thể giúp người dùng đưa ra những lựa chọn tốt khi đối mặt với các nhãn hiệu rượu vang không quen thuộc.

Mỗi năm, các chuyên gia của Wine Spectator đánh giá hơn 30 vùng trên khắp thế giới và cung cấp các cập nhật về chất lượng các vụ nho trước đây dựa trên việc thử và đánh giá hàng trăm loại rượu vang từ mỗi khu vực.

Điểm chất lượng của các vụ nho được đánh giá trên ba thành phần: Thang điểm cho thấy chất lượng chung của rượu vang; mô tả tóm tắt quá trình phát triển của cả mùa và những điểm lưu ý; các khuyến nghị để có thể sử dụng tốt nhất các loại rượu vang.

- Thang điểm:
95-100 Đặc biệt hảo hạng (Classic)
90-94 Hảo hạng (Outstanding)
85-89 Xuất sắc (Very Good)
80-84 Tốt (Good)
75-79 Bình thường (Mediocre)
50-74 Không nên dùng (Not Recommended)

Vụ nho
Vintage

Điểm
Score

Tính sử dụng
Drinkability

Vụ nho
Vintage

Điểm
Score

Tính sử dụng
Drinkability

ARGENTINA
Mendoza

ITALY
Tuscany / Bolgheri & Maremma

2008

87-90

Chưa bán

2007

93-97

Chưa bán

2007

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

90

Uống ngay

2003

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

91

Uống ngay

2002

85

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

96

Uống ngay

AUSTRALIA

2000

89

Uống ngay

Barossa & Mclaren Vale Shiraz

1999

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2008

90-95

Chưa bán

1998

98

Uống ngay

2007

90

Uống ngay hoặc giữ lại

1997

97

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

88

Uống ngay hoặc giữ lại

ITALY

2005

96

Uống ngay hoặc giữ lại

Tuscany / Brunello di Montalcino

2004

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

90-95

Chưa bán

2003

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

92-97

Chưa bán

2002

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

87-91

Chưa bán

2001

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

97

Uống ngay hoặc giữ lại

CHILE

2003

88

Uống ngay

Red

2002

78

Uống ngay

2007

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

98

Uống ngay

2006

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2000

88

Uống ngay

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1999

97

Giữ lại

2004

88

Uống ngay

1997

99

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

91

Uống ngay

ITALY

FRANCE

Tuscany / Chianti

Alsace

2007

88-92

Chưa bán

2007

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

96

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

89

Uống ngay

2005

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

79

Uống ngay

FRANCE

2001

92

Uống ngay

Bordeaux / Médoc, Pessac Léognan

2000

88

Uống ngay

2008

86-89

Chưa bán

1999

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

84-87

Chưa bán

1997

97

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

90

Uống ngay hoặc giữ lại

PORTUGAL

2005

98

Giữ lại

Vintage Port

2004

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

98

Giữ lại

2003

95

Giữ lại

2003

98

Giữ lại

2002

86

Giữ lại

2000

97

Giữ lại

2001

90

Uống ngay

1997

96

Giữ lại

2000

99

Giữ lại

1995

92

Giữ lại

FRANCE

1994

99

Giữ lại

Bordeaux / Pomerol, St. Emilion

1992

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2008

87-90

Chưa bán

1991

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

85-88

Chưa bán

SOUTH AFRICA

2006

89

Uống ngay hoặc giữ lại

Red

2005

99

Giữ lại

2008

84-88

Chưa bán

2004

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

87-90

Chưa bán

2003

94

Giữ lại

2006

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

87

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

89

Uống ngay

2004

87

Uống ngay

2000

97

Giữ lại

SPAIN

FRANCE

Priorat

Bordeaux / Older Reds

2007

84-87

Chưa bán

1995

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

89

Uống ngay hoặc giữ lại

1990

97

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1989

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1988

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

91

Uống ngay hoặc giữ lại

1986

95

Uống ngay

2002

90

Uống ngay hoặc giữ lại

1985

93

Uống ngay

SPAIN

1982

95

Uống ngay hoặc giữ lại

Ribera del Duero

1970

91

Uống ngay

2007

85-88

Chưa bán

1961

99

Uống ngay

2006

90

Uống ngay hoặc giữ lại

FRANCE

2005

95

Giữ lại

Burgundy / Côte de Nuits

2004

96

Giữ lại

2007

87-90

Chưa bán

2003

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

87

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

98

Uống ngay hoặc giữ lại

SPAIN

2004

88

Uống ngay hoặc giữ lại

Rioja

2003

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

83-86

Chưa bán

2002

96

Giữ lại

2006

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

89

Giữ lại

2005

92

Uống ngay hoặc giữ lại

FRANCE

2004

93

Uống ngay hoặc giữ lại

Burgundy / Côte de Beaune

2003

87

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

86-89

Chưa bán

2002

84

Uống ngay

2006

88

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - CALIFORNIA

2005

95

Uống ngay hoặc giữ lại

Cabernet / Napa

2004

85

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

94-97

Chưa bán

2003

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

84

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

95

Uống ngay hoặc giữ lại

FRANCE

2003

85

Uống ngay hoặc giữ lại

Burgundy / Older Reds

2002

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1993

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1990

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2000

85

Uống ngay hoặc giữ lại

1989

93

Uống ngay

1999

97

Uống ngay hoặc giữ lại

1988

90

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - CALIFORNIA

1985

95

Uống ngay

Chardonnay / Carneros

FRANCE

2007

96

Uống ngay

Burgundy / White

2006

90

Uống ngay

2007

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

83

Uống ngay

2006

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

92

Uống ngay

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - CALIFORNIA

2004

90

Uống ngay hoặc giữ lại

Chardonnay / Napa

2003

87

Uống ngay

2007

96

Uống ngay

2002

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

90

Uống ngay

2001

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

89

Uống ngay

FRANCE

2004

92

Uống ngay

Champagne

USA - CALIFORNIA

2004

89-92

Chưa bán

Chardonnay / Santa Barbara

2003

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

89

Uống ngay

2002

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

82

Uống ngay

2000

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

86

Uống ngay

1999

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

89

Uống ngay

1998

91

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - CALIFORNIA

1996

96

Uống ngay hoặc giữ lại

Chardonnay / Sonoma

1995

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

96

Uống ngay

1990

97

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

90

Uống ngay

1988

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

95

Uống ngay

FRANCE
Loire / Sauvignon Blanc

2004

99

Uống ngay

USA - CALIFORNIA

2008

87-89

Chưa bán

Merlot / Napa

2007

84

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

92-94

Chưa bán

2006

85

Uống ngay

2005

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

87

Uống ngay hoặc giữ lại

FRANCE
Loire / Chenin Blanc

2003

85

Uống ngay

USA - CALIFORNIA

2008

87-89

Chưa bán

Pinot Noir / Santa Barbara

2007

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

84

Uống ngay

2006

83

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

89

Uống ngay hoặc giữ lại

FRANCE

2004

93

Uống ngay hoặc giữ lại

Rhône / Northern

2003

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

91

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - CALIFORNIA

2006

92

Uống ngay hoặc giữ lại

Pinot Noir / Sonoma

2005

94

Giữ lại

2007

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

94

Giữ lại

2005

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

82

Uống ngay

2004

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2001

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2000

88

Uống ngay

USA - CALIFORNIA

FRANCE

Syrah / Napa

Rhône / Southern

2006

96

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

97

Giữ lại

2003

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

98

Giữ lại

2003

93

Giữ lại

2001

97

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

76

Đã quá ngấu

USA - CALIFORNIA

2001

94

Uống ngay hoặc giữ lại

Zinfandel / North Coast

2000

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

89-91

Chưa bán

FRANCE

2006

90

Uống ngay hoặc giữ lại

Sauternes

2005

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Giữ lại

2004

85

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

86

Uống ngay

2003

95

Giữ lại

USA - OREGON

2002

87

Uống ngay hoặc giữ lại

Pinot Noir

2001

97

Giữ lại

2008

95-100

Chưa bán

GERMANY

2007

84

Uống ngay hoặc giữ lại

Riesling

2006

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2007

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

88

Uống ngay

2004

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

96

Uống ngay

2003

94

Uống ngay hoặc giữ lại

USA - WASHINGTON

2002

93

Uống ngay hoặc giữ lại

Red

2001

98

Uống ngay hoặc giữ lại

2008

95-100

Chưa bán

ITALY

2007

95-100

Chưa bán

Piedmont

2006

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2006

89

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2005

94

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

91

Uống ngay hoặc giữ lại

2004

93

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

92

Uống ngay hoặc giữ lại

2003

88

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

90

Uống ngay hoặc giữ lại

2002

72

Uống ngay

2001

95

Uống ngay hoặc giữ lại

2000

100

Uống ngay hoặc giữ lại

1999

90

Uống ngay hoặc giữ lại

1998

93

Uống ngay hoặc giữ lại

1997

99

Uống ngay hoặc giữ lại

Vụ nho
Vintage

Điểm
Score

Tính sử dụng
Drinkability

Vụ nho
Vintage

Điểm
Score

Tính sử dụng
Drinkability

Số lượt đọc:  27  -  Cập nhật lần cuối:  10/02/2011 02:10:43 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hotline

Hà nội:   0989 288 443
               

TP HCM0911 410 164


  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chat với Hỗ trợ khách hàng

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN 

  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG      
Giỏ hàng
Số lượng: 

Tổng tiền: 

Xem chi tiết
Sản phẩm
  


Bản đồ rượu
  
Khách Hàng - Đối Tác
Lượt truy cập: 1.295.931